Üretim


Çiftçiden gelen buğdaylar laboratuarlarımızda yaş gluten, indeks, hektolitre sedimantasyon, nem ve dokaj tahlilleri yapılarak hangi üründe kullanılması gerekiyorsa, buğday depolarımıza sınflandırılarak depolanır. Depolardaki buğdaylarımız laboratuarlarımızda spekslerine göre parçalanarak istenilen ürün üretime hazır hale getirilir.


İmalat ise, belirlenen buğdaylar yıkama ve temizleme grubundan geçip öğütülmeye hazır vaziyette valslerde öğütülerek elekler sayesinde un ve kepekleri ayrıştırılarak ve irmik sasörleri tarafından, irmik tasnifleri yapılarak, öğütme diyagramlarına uygun gitmesi gereken elek ve valslere yönlendirilerek un, irmik ve kepeğin ayrışımı son noktayı bulana kadar hiç el değmeden un silolarına depolanır.

4 5 
3